Comex tehnologije d.o.o. logo
Red-O-Mat®, elektronički sustav upravljanja redovima čekanja

Primjena: Prijavljivanje u redove čekanja i pozivanje stranaka pomoću sustava Red-O-Mat (elektronska recepcija).

Za prijavljivanje u elektroničke redove koristi se izdavač/djelitelj rednih listića koji se može upotrijebiti na dva načina:

  • stranka se pritiskivanjem odgovarajuću površine/tipke na izdavaču rednih listića sama prijavi u red za odabranu uslugu ili

  • djelatnik na prijamu odnosno recepcioner dodijeli stranci tiskani redni listić.

Sustav upravljanja redovima čekanja Red-O-Mat omogućava optimalno pozivanje stranaka iz bilo kojeg ponuđenog reda čekanja a na temelju odabranih postavki odnosno namještenih prioriteta.

Općenito, sustav upravljanja redovima čekanja Red-O-Mat omogućava pozivanje: bilo kojeg broja, sljedećeg broja ili ponavljanje pozivanja istog broja.

Sustav upravljanja redovima čekanja Red-O-Mat je modularan i projektira se odnosno konfigurira prema konkretnoj situaciji na terenu u funkcionalnu cjelinu električnim/informacijskim povezivanjem karakterističnih glavnih modula/komponenata kao što su:

  • glavni i/šalterski pokazivači, modeli DNx, DNxS, DANx, DANxS, s adaperom za napajanje i zvučnom jedinicom DIN-DON, vidi zasebnu brošuru "Pokazivači Red-O-Mata",
    Napomena: Alternativno se kao glavni pokazivač može upotrijebiti LCD/Plazma-panel ili se uz glavni LED-pokazivač sustavu može priključiti medijski LCD/Plazma-panel u ulozi dodatnog glavnog pokazivača!

  • pozivači, programabilni webterminali TWEB u obliku prozora aplikacije na zaslonu PC-računala svakog umreženog radnog mjesta uključenog u sustav Red-O-Mata, vidi zasebnu brošuru "Pozivači Red-O-Mata",
    Napomena: Alternativno se pozivači mogu isporučiti kao sklopovski terminali koji se sa svojim USB-konektorom priključe na PC-računalo umreženog radnog mjesta.

  • izdavači rednih listića, kiosk model IVKO s tipkama ili MATKO s LCD-zaslonom upravljanim na dodir, vidi zasebnu brošuru "Izdavač rednih listića Matko/Ivko Red-O-Mata",

  • razvodne kutijei električni kabeli za napajanje i informacijsko povezivanje, vidi brošuru "Shema spajanja Red-O-Mata".Kontakt

COMEX tehnologije d.o.o

Koledinečka 5
10040 Zagreb

tel. 01 2930 656
mob. 098 218 031
fax 01 2930 439


OIB: 74708797239

Prospekti

Copyright © 2016. Comex tehnologije d.o.o. Sva prava pridržana.